Otevřít menu

Na úvodní stranu Městská knihovna v Morkovicích

Ptejte se knihovny
hledej
Návštěv :
Celkem : 7613
Týden : 24
Dnes : 0
podrobnosti

Historie čtenářského spolku a knihovny


   Politické oslnění v Rakousku ke konci 60. let 19. století, poučení z prohrané války v roce 1866 - to vše mělo odraz v oživení společenského života na venkově a v zakládání kulturně-vzdělávacích spolků.

 

   V roce 1866 byl založen Čtenářský spolek také v Morkovicích a protože nevyvíjel praktickou činnost, byl v roce 1869 úředně rozpuštěn. Teprve po deseti letech podnítili přední občané našeho městečka vedeni nadučitelem Eduardem Nopem jeho oživení. Při spolku byl zřízen odbor pěvecký a divadelní, které později přešly do Sokola.


   V údobí mezi oběma válkami projevoval Čtenářský spolek minimální činnost. V roce 1931 měl spolek 31 členů a předsedou spolku v té době byl MUDr. Jan Zapletal. Zůstali samostatnou organizací až do roku 1948.


   O vzdělání členů Čtenářského spolku bylo postaráno knihovnou, která v roce 1905 měla 300 vázaných svazků knih a 224 svazků knih měl její divadelní odbor. Na svou dobu jsou to čísla vysoká.


   Po roce 1918 byla tato knihovna předána do nově vznikající Veřejné obecní knihovny v Morkovicích. V roce 1967 byla knihovna profesionalizována. Fond knihovny byl od té doby pravidelně doplňován a aktualizován. V současné době je v knihovně přibližně 24 000 svazků knih, 20 titulů periodik a 1000 kusů hudebních nosičů. Knihovnu pravidelně navštěvuje 500 čtenářů.