Otevřít menu

Na úvodní stranu Městská knihovna v Morkovicích

Ptejte se knihovny
hledej
Návštěv :
Celkem : 7613
Týden : 24
Dnes : 0
podrobnosti
Ceník placených služeb a poplatků
Roční registrace čtenářů
 
roční registrace 50,-
studenti, důchodci - sleva 20,-
děti do 15 let - sleva 20,-
prezenční služba pro neregistrované čtenáře 10,-
důchodci nad 70 let a držitelé ZTP mají registraci zdarma  
 
Placené služby a poplatky  
Výpůjčky zvukových nosičů (CD,MC,LP)  
CD, MC, LP / 14 dnů zdarma
   
Sankční poplatky:  
CD, MC, LP / 1 ks za nevrácení po 14 dnech 20,-
po 30 dnech doporučený dopis 60,-
poškození krabičky 15,-
poškození středovky 10,-
poškození nebo ztrátu bookletu u zvukových nosičů 50,-
 
Meziknihovní výpůjční služba  
manipulační poplatek za MVS z jiné knihovny 40,-
poplatek za prodlení vrácení půjčeného dokumentu 10,-
poplatek za písemné upozornění čtenáře za prodlení 20,-
 
Kopírovací služby + tisk na počítačové tiskárně  
Poplatek za provozní náklady:  
1 strana A4 3,-
oboustranně A4 4,-
 
Internet  
Dětské oddělení:
- přístup na internet pro registrované čtenáře zdarma
Dospělé oddělení:
- přístup na internet pro neregistrované čtenáře do 30 minut zdarma

- přístup na internet pro neregistrované čtenáře na dalších 30 minut

  za poplatek

 

10,-


Sankční poplatky

 

  děti dospělí
1. upomínka (upomínka se neposílá) 20,-      20,-
2. upomínka 30,- 30,-
3. upomínka 40,- 40,-
doporučený dopis           60,- 60,-
ztráta legitimace 20,- 20,-- poškození čárového kódu            20,- Kč
- při ztrátě nebo poškození dokumentu je vymáhán manipulační poplatek za zpracování ve výši 20,- Kč
- při neohlášení změny adresy platí čtenář za zjišťování této adresy manipulační poplatek 20,- Kč + cena,    kterou knihovna zaplatí za úřední zjišťování adresy.

Náhrada škod
Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 509/1991 sb., § 442, odst. 2, kde se stanoví: "Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.").

O způsobu náhrady škody rozhoduje vedoucí Městské knihovny v Morkovicích nebo jím pověřený pracovník podle Knihovního řádu knihovny.

Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů.


Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Morkovicích a její pobočky - Místní knihovny ve Slížanech nabývá účinnost od 1. prosince 2009.